Scroll Top

Wie zijn we?

We maken graag kennis!

Wie zijn we?

Stichting Kairos is een maatschappelijke opvang voor  kwetsbare (jong)volwassenen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Stichting Kairos helpt deze (jong)volwassenen (hierna te noemen gasten) middels een intensieve begeleiding- te werken aan een fundament waarop verder gebouwd kan worden richting een volgende stap in hun woon- en levenssituatie. Kairos  is een nieuwe organisatie, ontstaan vanuit de wens van betrokken inwoners en een aantal zorgprofessionals op Goeree-Overflakkee. De opstart van de stichting is mogelijk gemaakt met financiële steun van lokale ondernemers. Dit maakt Stichting Kairos een breed gedragen maatschappelijk initiatief.  

De ervaring leert dat grip op het leven krijgen én houden niet altijd eenvoudig is; de doelgroep heeft vaak al een lange weg afgelegd voordat ze bij Kairos komen en vinden geen plek in de reguliere opvang elders onder andere door contra-indicatie. 

Kairos betekent  ‘het moment in tijd dat ertoe doet, dat kansen biedt of voor een doorbraak weet  te zorgen.’

Kairos kent een zeer ‘platte’ organisatiestructuur. Medewerkers vormen een hecht team wat sterk zelfregelend en zelfsturend is. Iedereen maakt onderdeel uit van het primaire proces. Dit met als gevolg dat: – overheadkosten uiterst laag zijn; – er meer ‘handen aan het bed’ staan; – de directeur weet wat er speelt op de werkvloer; – beslissingsprocessen kort zijn; – gewenste aanpassingen/ koerswijzigingen snel in te voeren zijn.

Het bestuur van stichting Kairos werkt onbezoldigd,  de werknemers van stichting Kairos worden beloond conform de cao Sociaal werk en er worden geen bonussen uitgekeerd.
 

Gasten kunnen zich direct aanmelden of kunnen worden aangemeld door de gemeente of hulpverleners. Als er plek is krijgen ze een slaapplek waarna gekeken wordt wat er nodig is. Na 2 weken wordt er in samenspraak met de gast een trajectplan opgesteld. Voor verder verblijf dient de gast zich hieraan te verbinden.

missie

DOELGERICHTe opvang! ZO KORT ALS MOGELIJK EN ZO LANG ALS NODIG.

Kairos is gespecialiseerd in flexibele opvang en begeleiding van mensen in de breedste zin van het woord; de focus ligt op jongvolwassenen maar er is plek voor iedereen die tijdelijk uit zijn eigen (thuis)situatie gehaald moet worden. Er wordt gekeken naar mensen in zijn of haar unieke situatie. Door middel van professionele en integrale aanpak worden mensen begeleid naar een zo zelfstandig mogelijk leven. 

Kairos gelooft in leren en ontwikkelen ter versterking van de positie van de mens in de samenleving. De relatie tussen de cliënt en de professional is altijd gebaseerd op wederzijds respect en eigen regie. Daarbij wordt vertrouwd op de eigen kracht, de talenten en de mogelijkheden van mensen. Als professionele en vernieuwende organisatie is Kairos voortdurend in ontwikkeling en zoekende naar de best passende methodieken. Kairos is een belangrijke schakel in de keten van preventie, opvang en herstel op het eiland en wordt door de betrokken organisaties gezien als waardevolle partner.

visie

BINNEN 5 JAAR HOEFT ER NIEMAND MEER OP STRAAT TE LEVEN OP ONS EILAND

Over 5 jaar is Kairos de plek  waardoor niemand op Goeree-Overflakkee op straat hoeft te slapen en/of leven. De opvang is altijd toegankelijk, bereikbaar en beschikbaar; ook voor diegene die elders niet terecht kunnen. Hier wordt de problematische situatie gestabiliseerd en de bestaansvoorwaarden, veiligheid en/of maatschappelijke positie van mensen verbeterd. Hierbij is begeleiding en opvang altijd op maat. Het bieden van een veilige opvang, contact met ervaringsdeskundigen, lotgenoten en een persoonsgerichte begeleiding zijn de eerste stappen naar herstel. Erbij horen en weer, op eigen wijze, kunnen meedoen in de samenleving is het uiteindelijke doel.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.